تعرفه های پهنای باند اختصاصی

قیمت سرویس ها به تومان می باشد. به قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. در کلیه سرویس ها ترافیک داخلی معادل یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد.

سرویس حجمی اختصاصی پهنای باند

tower(1)

۳۵۰۰گیگ بین الملل

 • زمان: ۱۲ ماه
 • قیمت: ۹۵/۵۰۰
 • ترافیک شبانه: --
tower(1)

۵۰۰گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۲۵/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
tower(1)

۱۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • قیمت : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
tower(1)

۳۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۱۲ماه
 • قیمت : ۲۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه : ---
tower(1)

۳۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان:۳ماه
 • قیمت : ۳۰۰/۰۰۰
 • ترافیک شبانه :۱۲۵۰ گیگ
tower(1)

۳۵۰۰ گیگ بین الملل

$ ۵.۹۹
 • زمان : ۶ماه
 • قیمت : ۵۰۰/۰۰
 • ترافیک شبانه : ---

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۰۷۶۳۲۳۰۰ تماس حاصل فرمایید.