dynamic-content-widget-eb412e1-10

در صورتی که مدت دوره شما در حال اتمام است و یا برای خریداری گیگ اضافه از طریق صفحه خرید ترافیک اقدام به خریداری ترافیک نموده باشید، پیش فاکتوری به صورت اتوماتیک توسط سیستم ایجاد می گردد.از گزینه های سمت راست ” آخرین پیش فاکتور ها” میتوانید بر اساس نوع درخواست های خود اقدام به ملاحظه و پرداخت پیش فاکتور نمایید .

آخرین پیش فاکتور سه زیر مجموعه دارد :

  • آخرین پیش فاکتور سرویس
  • آخرین پیش فاکتور ترافیک
  • آخرین پیش فاکتور آی پی