تماس با واحد فروش

شماره تلفن ۰۷۶۳۲۳۰۰ ویا ثبت درخواست در info@hormoznet.net

امکان سنجی مجتمع

ارسال کارشناس جهت بررسی موقعیت وامکان سنجی برای ارائه خدمات مناسب وبا کیفیت

عقد قرارداد با هیئت مدیره

ارسال کارشناس

ارسال کارشناس نصب جهت راه اندازی اینترنت

فعال شدن سرویس

به خانواده پیشگامان هرمزگان خوش آمدید