خدمات

مواردی همچون امنیت اطلاعات-مدیریت پایگاه داده ها-تلفن های ثابت و غیره…در بخش هایی همانند بانک و بیمه از موضوعات حائز  اهمیت به شمار میرود.

راه کارها یی که ما دراین بخش به شما ارائه خواهیم داد شامل:

  1. پهنای باند اختصاصی
  2. تلفن ثابت
  3. میزبانی سرور
  4. VPN
  5. مدیریت پایگاه داده